coatomer

zara bağlı taşıma veziküllerini kaplayan bir protein kompleksidir. iki tip koatomer bilinmektedir: copı golgi cisimciğinden granüllü endoplazmik retikulum’a doğru taşırken, copıı granüllü endoplazmik retikulumdan gölhisar cisimciğine taşıma gösterir.

içerik kuralları - iletişim