din ile inanç farkı

`din` hayatın her anını kapsayan kurallar bütünüdür.(bkz: ideoloji)
`inanç` ise bir konuya kişiye düşünceye duyulan şüphesiz teslimiyet ve inanma durumu.(bkz: iman)

bu bağlamda
inançlı olmak bir din sahibi olmayı gerektirmediği gibi
bir din mensubu olmak demek de o dinin emrettiği şeye inançlı olmak demek değildir.

örnek olarak
allah'a inanan müslümanlar olabileceği gibi
allah'a inanan müşrikler
allah'a inanan kapitalistler
allah'a inanan komünistler
allah'a inanan feministler de olabilir

bu noktada allah inanç objesi diğer kısımlar ise din objesini oluşturur

ters bir örnek olarak
müslüman olup allah'a inanan
müslüman olup paraya inanan
müslüman olup ırkına inanan
müslüman olup kralına inanan
müslüman olup cinsiyetine inanan değişik durumlarda bulunabilir

müslümanlık burada din objesi iken diğer kısımlar inanılan objelerdir

içerik kuralları - iletişim