divan-ü lügat-it türk

türkçenin arapçadan aşağı kalır bir yanının olmadığını kanıtlamak amacıyla kaşgarlı mahmut tarafından yazılmış arapça eserdir.
ayrıca kitabın içinde türk deyimler sözlüğü ve türklerin bulunduğu coğrafyayı anlatan haritalama kısmı da bulunmaktadır.

içerik kuralları - iletişim