evde sağlık hizmetleri – Tıbbiyeli Sözlük
uygulama prensibi son derece güzel olan hekimlik. Engelli yatalak olan hastaların hastaneye getirilmesinde yaşanan zorlukları herkes az çok düşünür ama bir de aile için düşünün . En azından her insanın hakkı olan sağlıklı yaşamak için haftada bir gün olarak pansumanı yapılan genel anlamda muayenesi yapılan duruma göre acile sevki ayarlanan fakat bir ilaç yazma gibi fonksiyon görmeyen hekimlik . Koruyucu hekimlik örneğidir.
Kamu hastanelerine devredildikten sonra entegre hastane olan küçük ilçelerde nasıl yürütüleceğini merak ettiğim sağlık hizmeti
Devir teslimden sonra Hastanelerde sunulan tüm hizmetleri Gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Şaka değil.