Covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği söylenen antiviral ilaç
Çinlilerin sahiplendikleri gerçekte Japon menşeli ilaç. Çkp’nin ucuz propaganda aracı olma ihtimali var gibi...
2 ay önce her şüpheli hastaya hidroksiklorokin başlanıyordu.. o dönemlerde hidroksiklorokine yanıt alınamazsa faviğravir kullanıyordu.

Şu an her şüpheli hastaya başlanan antiviral oluverdi kendileri.