Nötropenik ateş. Nötropeni ile birlikte ateşin görüldüğü acil bir durumdur.

görsel


Tanım olarak, 38.3 © ve üzeri ateş ile birlikte, mutlak nötrofil sayısının <500/mm3 olması durumudur. Ateş 38-38.3 © arası en az bir saat devam ederse de febril nötropenidir. Mutlak nötrofil sayısının 500-1000/mm3 olduğu hâlde 48 saat içerisinde 500/mm3 seviyesinin altına ineceğini öngörüyorsak bu da febril nötropenidir.


görsel
Hastaya yaklaşımımızda MASCC skoru önemlidir. Bu skora göre hastayı yüksek riskli veya düşük riskli olarak sınıflandırırız. Bu skorlamaya göre 21 puandan düşük puanlı hastalar yüksek riskli, 21 puandan yüksek puanlı hastalar düşük risklidir. Yüksek riskli hastaların yatışı sağlanmalıdır.

Ayrıca hasta evinde tek başına yaşıyorsa, oral alamaz durumdaysa, yaşadığı yer ile hastane arası mesafe bir saatten fazla sürecekse; bu durumların hepsinde hastanın yatışı sağlanmalıdır.

Febril Nötropenide her türden enfeksiyonlar en önemli mortalite sebebi olmakla birlikte, bunlar arasında en sık görülenleri bakteriyel kaynaklı olanlarıdır.

Hastaya rektal tuşe hariç genel fizik muayene yapmalı, enfeksiyon odağı aramalıyız. Eğer enflasyon odağına rastlarsak acilen kültür alıp antibiyotik başlamalıyız. İlk seçenek olarak geniş spektrumlu, hastane enfeksiyonlarını da kapsayacak antibiyotikleri vermeliyiz. (3. Kuşak sefalosporin mesela sefepim. Piperacilin-tazobactam verilebilir. Ayaktan oral tedavi için amoxicilin-klavunat-sipro verilir.)

Enfeksiyon yoksa antibiyotik endikasyonu yoktur. Profilaktik verilmez.

Nötropeni düzelsin diye g-csf verilebilir.