gavur mümin

kurtuluş savaşında mustafa kemalin emriyle yunan ordusunda görev almış bir asker. `vatanım sensin` başrolündeki cevdet karakteri onun hayatından esinlenilerek yaratılmıştır.

"osmanzade ibrahim bey'in oğlu olan mustafa mümin (aksoy), 1892 yılında izmir'de doğdu.

1911 yılında beylerbeyi yedek subay okulu'nu bitirip, meslek olarak asker ocağını seçti. trablusgarp savaşı'nda 6.tümen, 16.piyade alayı, 1.bölük takım komutanlığında bulundu. balkan savaşı'nda çatalca savunma hattı'nda görev yaptı, edirne'nin geri alınmasında bulundu.

cemal paşa komutasındaki 4.kolordu'nun süveyş kanalı'na yaptığı harekata katıldı. çanakkale savaşı'nda seddülbahir muharebelerinde görev aldı. çanakkale savaşında üsteğmendi. 1917 yılında 17.kolordu komutanlığı emrine atandı, sonra 1 mart 1919 tarihli emirle izmir jandarma alay komutanlığı emrine verildi. böylece jandarma sınıfına geçmiş oldu. bu görevi mart 1920 tarihine kadar sürdü. yer altı faaliyetlerine geçeceği için disiplinsizlikler yaptı ve jandarma subaylığından kaydı silindi.

15 mayıs 1919 tarihinde izmir'de yunan işgali başlayınca jandarma yüzbaşısı mümin, padişah vahdettin ve istanbul hükümeti'ne bağlı bir eski subay görünümünde yunan işgal komutanlığı ile yakın ilişkiye girdi. işbirlikçi bir osmanlı olarak ünlendi. kendi halkı ona “gavur mümin” şeklinde küçültücü bir lakabı uygun buldu. yunan makamlarıyla yakın ilişki içinde olan dayısı izmir belediye başkanı hacı hasan paşa'nın varlığı, mümin bey'in yunan çevrelerine sızmasına imkan tanıdı. oysa, ankara'daki milli mücadele cephesinin, hatta bizzat mustafa kemal paşa'nın özel istihbarat elemanıydı..."

sözcü özel haber

içerik kuralları - iletişim