hak ehliyetikişilerin ehliyetlerinden söz edildiğinde de akla, hak ve fiil ehliyetleri gelir. bu ikisi kişilik kavramının içinde değerlendirilir.

hak ehliyeti denince, kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneği ya da iktidarı anlaşır. bu anlamda, “ali’nin hak ehliyeti vardır” demek, ali bir hakkın sahibi ve bir borcun borçlusu olabilir demektir.

“her insanın hak ehliyeti vardır” (tmk m.8) kuralı gereği, hukukumuzda her gerçek kişinin hak ehliyeti de kendiliğinden var olmaktadır. hukukumuzda, hak ehliyeti olmayan bir kişi düşünülemez.

içerik kuralları - iletişim