hakkın kötüye kullanımı

hakkın dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılması

haklar, toplumdaki mantıklı düşünen, ortalama zekâya sahip, namuslu bireyler tarafından da kullanılabilecekleri şekilde kullanılmalıdır. hakkın kötüye kullanımı, çoğu zaman, hakkın amacına aykırı bir şekilde kullanımı anlamına gelir .

içerik kuralları - iletişim