hemoglobin

aynı globine sahip proteinlere verilen isim.
bir de `hemoglobin hemoglobini ekstravasküler alanda severmiş`

not: aşırı utançtan dolayı bu entry en kısa zamanda silinecek ve yerine daha bilimsel bir entry yazılacaktır.
edit: altta verilen gayet bilgilendirici entryler olması ve entrymin beklediğim kötü tepkiyi almaması üzerine entrymi silmemeye karar verdim.swh
eritrositlerin yapısını oluşturur. 4tane oksijen molekülünü aynı anda bağlayabilme özelliğine sahiptir. oksijene affinitesi ortamdaki co2, co, o2 miktarına, sıcaklığa, ph a bağlıdır. parçalanınca hem grubundan dolayı bilurubin açığa çıkar. fötal dolaşımdaki hbf in o2ye affinitesi daha yüksektir. bebek doğunca hbf ler yıkılıp yerine hba üretilmeye başlandığı için yenidoğan fizyolojik sarılığına sebep olur.
hba:2alfa 2beta

hbf:2alfa 2gama alt ünitelerinden oluşan tiplere sahip oksijen taşıyıcı.
vücutta oksijeni periferik dokulara taşıyan ve kana rengini veren (bkz:vişne suyu) moleküldür.
her hemoglobin molekülünün başlıca 2 yapıtaşı vardır;

1)globin molekülü (%95)
2)hem halkası (%5)

hem halkası içinde demir elementini içeren,a ve b zincir olmak üzere 2 zincirden oluşmuştur.
bu entry hemoglobin sentezinin şemasını koymak üzere rezerve edilmiştir. zira tusta kesin 1 soru burdan gelmektedir
hemoglobin ile o2 gevşek bir şekilde bağlanarak oksihemoglobini oluşturur.hemoglobin co’i de bağlayabilir. ancak bu bağlanmada co ayrılmaz.eritrositler o2 ve co2 transportu için özelleşmiş protein olan hemoglobini içermektedir.bir hemoglobin çizgili kasta bulunan miyoglobine benzemektedir.hemoglobin, her biri fe içeren hem grubu ile kompleks oluşturan α, β, δ, ve γ, olmak üzere 4 globin polipeptit zinciri içermektedir.yapısal özelliğine göre üç tip hemoglobin tanımlanmıştır:
hemoglobin hba: toplam hemoglobin yaklaşık %96'sını oluşturur. iki α ve iki β zincirli (α2β2) tetramerdir.
hemoglobin hba2: yetişkinlerde total hemoglobinin %1,5-%3'ünü oluşturur. iki α ve iki δ zinciri (α2δ2) içerir.
hemoglobin hbf: yetişkinlerde total hemoglobinin %1'den azını oluşturur. iki α ve iki γ zinciri (α2γ2) içerir.
eritrositlerde mutaz enzimi ile 1,3dpg'den 2,3dpg meydana gelir ki bu madde hem eritrositlerde atp bypassını sağlar hem de hemoglobinin oksijene affinitesini azaltır.

içerik kuralları - iletişim