olmazsa olmazımız. olmazsa immüniteyi falan unutun arkadaş, küçük bir enfeksiyonla bile gidersiniz
t helper 1 hücresinin makrofaz tarafından cd4tcr-mhc 2 bağlantısı yapıldıktan sonra cd 3 ün primer sinyal iletimi sonrası t helper1 hücresinin saldığı `otokrin aktivatör` sitokin..

poliklonal t hücre proliferasyonuna neden olur.htlv virüsü il 2 sentezini arttırarak t hücreli lösemiye neden olur.