adil olup olmaması yada kadın erkek eşitsizliğini içermesi normal karşılanabilir.ancak ortada çok büyük bir matematik hatası vardır öyle böyle değil çok çok büyükşimdi ilkokul ve lise yıllarımıza dönelim.kullanacağınız metot aşağıdaki ayetler çerçevesinde olacaktır

bir adam ölüyor ve mirası ayetteki gibi bölüşülecektir.

adamın 3 kızı 1 annesi 1 babası ve 1 karısı var

buna göre bölüşüm nasıl olmalı?sırasıyla gidelim:

1)mirasın 2/3ü kızlara bırakılmalı (nisa11)

2)mirasın 1/6sını annesine bırakılmalı (nisa11)

3)mirasın 1/6sını babasına bırakılmalı (nisa11)

4)mirasın 1/8ini karısına bırakılmalı (nisa12)

paydaları eşitleyip toplayınca 27/24 ediyor sonuç olarak böyle bir bölüşüm mümkün değil.peki adamın 3 kızı 1 annesi kalmış olsaydı

1)mirasın 2/3ü kızlara bırakılmalı (nisa11)

2)mirasın 1/6sını annesine bırakılmalı (nisa11)

paydaları eşitle topla 5/6 ediyor böyle bir bölüşüm mümkün değilbu durumda allah matematik bilmiyor mu?

yoksa kur'an mı yanlış?[baştan rezerv edelim bu meal yanlış şu meal doğru denecek bir durum yok]bahse konu ayetler

nisa

11-Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.12-Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)178-Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.(bkz:dinlerin mükemmel olamayacağı gerçeği)