josef stalin

gürcü asıllı sovyet devlet adamı. sovyet mareşali. sovyetler birliği komünist partisi genel sekreteri

içerik kuralları - iletişim