kanun

yasama organı tarafından kabul edilip resmî gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, anayasa’ya aykırı olamayan, genel ve soyut kurallar içeren yazılı hukuk metinleri anlaşılır.oysa medeni kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasındaki ifadeden, yürürlükte bulunan ve yazılı olan hukuk kurallarının tümü, mevzuat, anlaşılır. o hâlde hâkim teknik anlamda kanunların yanı sıra kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi önündeki çözüm bekleyen hukuki soruna ilişkin düzenleme içeren yazılı hukuk metinlerinin hepsini göz önünde bulundurmak zorundadır.
çiğnenmesi gereken, aptalların hayatlarını güvence altına alıp, zenginleri daha da büyüten çerçeveler.
teknik olarak meclisin onayından geçen her şey kanundur. yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaların onaylanması da kanundur, tezkere verilmesi de kanundur.
türk sanat müziğinde önemli bir yeri olan müzik aleti.

içerik kuralları - iletişim