lepra – Tıbbiyeli Sözlük
Hastalığa yakalanan insanların toplum tarafından dışlanmasına ve adeta yaratık muamelesi yapılmasına sebep olmuştur bir zamanlar
#11612ye ek olarak; rifampisin de verilir. En değerli ilaç rifampisindir ve bakteri rezistan hale gelmesin diye mutlaka kombin kullanılmalıdır.
cüzzam. Mycobacterium leprae sebep olur. yapay besiyerlerinde üretilemeyen bir bakteri çeşididir. eski dönemlerde lepraya yakalanan insanların tanrının bir cezası olduğuna, lanetlendiğine inanılır ve yemek verilmeden bir odada ölmeleri beklenirmiş. günümüzde de lepralı hastalara görünüşleri sebebiyle pek iyi gözle bakılmamaktadır malesef çevresi tarafından. iki türü vardır:

tüberkuloid lepra:daha hafif seyirlidir, hastaların t lenfositleri çalışmaktadır.

lepramatöz lepra: hastaların lepra antijenine karşı antikor üretebilmelerine rağmen, hücresel immnünitede yetersiz kalmaları sonucu oluşan dramatik ve ciddi tablodur. daha bulaşıcı formdur.
Makrofajlar içerisinde üreyerek globi oluştururlar, içerisinde globi olan makrofajlara da wirchow (köpük) hücresi denmektedir.
çok kötü görüntülere sebebiyet veren bir hastalık. lepranın tarihte en çok görüldüğü ülkelerden birisi hindistan'dır; zira hindistan'ın gelişmemiş bir ülke olması onu lepra sıklığında en üst sıralara iter. hindistan dışında tarihte brezilya ve myanmar gibi ülkelerde de sıklıkla görülmüştür.