Hastalığa yakalanan insanların toplum tarafından dışlanmasına ve adeta yaratık muamelesi yapılmasına sebep olmuştur bir zamanlar
#11612ye ek olarak; rifampisin de verilir. En değerli ilaç rifampisindir ve bakteri rezistan hale gelmesin diye mutlaka kombin kullanılmalıdır.
cüzzam. Mycobacterium leprae sebep olur. yapay besiyerlerinde üretilemeyen bir bakteri çeşididir. eski dönemlerde lepraya yakalanan insanların tanrının bir cezası olduğuna, lanetlendiğine inanılır ve yemek verilmeden bir odada ölmeleri beklenirmiş. günümüzde de lepralı hastalara görünüşleri sebebiyle pek iyi gözle bakılmamaktadır malesef çevresi tarafından. iki türü vardır:

tüberkuloid lepra:daha hafif seyirlidir, hastaların t lenfositleri çalışmaktadır.

lepramatöz lepra: hastaların lepra antijenine karşı antikor üretebilmelerine rağmen, hücresel immnünitede yetersiz kalmaları sonucu oluşan dramatik ve ciddi tablodur. daha bulaşıcı formdur.
armadillonun ayak tabanından izole edilen, besiyerlerinde henüz üretilemeyen bir mycobakteridir.
Makrofajlar içerisinde üreyerek globi oluştururlar, içerisinde globi olan makrofajlara da wirchow (köpük) hücresi denmektedir.