mazdeizm – Tıbbiyeli Sözlük
iki tanrı inancı var olan inançtır. iyi ve kötülüğün kavgası inancı bu dinin temel öğelerindendir. hava,su,toprak,ateş kutsaldır,özellikle ateş tapınaklarında da yer alan bir öğedir,tapınaklarda sönmeyen ateşler bulunur. asıl olarak ateş değil güneş ibadet öğesidir. ölüleri yüksek kulelerde bırakma davranışı sadece bu inanca has olmayan tibet gibi toprağı az olan toplumlarda yapılan bir uygulamadır. bunda iki amaç vardır birincisi az olan kıymetli olan toprağı besin amaçlı değerlendirmek,dinsel açıdan ise ruhların dünyada dönüşümünü sağlamaktır.