metformin – Tıbbiyeli Sözlük
dahiliye sözlülerinde hocaları aşırı mutlu eden ilaç.+ dm tedavisinde ilk tercih nedir yavrum?

- metformin hocam

+ alkış alkış...
diyabet dışında kullanım alanı olan, insülin direnci kırdığı için istismar edilen ilaç
diyabetin birinci basamak tedavisine ek olarak, prediyabetik ya da insülin direnci olan hastalarda da tıbbi endikasyonu olan oral antidiyabetik ilaçtıristismarı söz konusu değildir, insülin direnci varsa kullanılabilir, hastanın bundan sekonder kazancı yoktur.kilo kaybı sağlaması hekimin de istediği tablodur.BİLİNENİN AKSİNE DİYABET TEDAVİSİNDE OLDUKÇA BAŞARI VE YAN ETKİ PROFİLİ DE OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR.HİPOGLİSEMİ SIKLIĞI NİSBETEN AZDIR.EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİSİ GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR OLUP ŞİDDETİNE GÖRE İLAÇ BIRAKMA ENDİKASYONUDUR. en korkulan yan etkisi ise laktik asidozdur ve sık görülmez.
en sık görülen yan etkisi gastrointestinal sistemde görülmekte olup(bulantı, kusma, karın ağrısı vs.) yavaş salınımlı mr-xr formları ile -90 oranında bu yan etkiler de azaltılabilmektedir.

ayrıca (bkz:jean sterne) (bkz:galega officinalis)
Karaciğerde glukoneogenezi baskıladığı için özellikle açlık kan şekerini üzerine etkili olan ilaç.Ayrıca insülin direncini de azaltır.En sık görülen yan etkisi bulantı,kusma gibi GİS semptomlarıdır.Bu bakımdan aynı yan etkileri gösteren alfa glukozidaz inhibitörleri ile kombine kullanılmamalıdır.En ciddi yan etkisi ise laktik asidozdur ve bu bakımdan GFR<30'un altında kontrendikedir.ayrıca KC'de metabolize olduğu için de KC hastalıklarında da kontrendikedir.