metformin

dahiliye sözlülerinde hocaları aşırı mutlu eden ilaç.

+ dm tedavisinde ilk tercih nedir yavrum?
- metformin hocam
+ alkış alkış...
istismarı özellikle sağlık çevrelerinde yüksek seviyelerde olan oral antidiyabetik.
diyabet dışında kullanım alanı olan, insülin direnci kırdığı için istismar edilen ilaç
hep metpamidle karıştırdığım ilaçtır.
diyabetin birinci basamak tedavisine ek olarak, prediyabetik ya da insülin direnci olan hastalarda da tıbbi endikasyonu olan oral antidiyabetik ilaçtır

istismarı söz konusu değildir, insülin direnci varsa kullanılabilir, hastanın bundan sekonder kazancı yoktur.kilo kaybı sağlaması hekimin de istediği tablodur.

bilinenin aksine diyabet tedavisinde oldukça başarı ve yan etki profili de oldukça düşüktür.hipoglisemi sıklığı nisbeten azdır.en sık görülen yan etkisi gastrointestinal semptomlar olup şiddetine göre ilaç bırakma endikasyonudur. en korkulan yan etkisi ise laktik asidozdur ve sık görülmez.
iki yıldır kullandığım ilaç.. evet.. lanet insülin direnci.
en sık görülen yan etkisi gastrointestinal sistemde görülmekte olup(bulantı, kusma, karın ağrısı vs.) yavaş salınımlı mr-xr formları ile %80-90 oranında bu yan etkiler de azaltılabilmektedir.

ayrıca (bkz:jean sterne) (bkz:galega officinalis)
karaciğerde glukoneogenezi baskıladığı için özellikle açlık kan şekerini üzerine etkili olan ilaç.ayrıca insülin direncini de azaltır.en sık görülen yan etkisi bulantı,kusma gibi gis semptomlarıdır.bu bakımdan aynı yan etkileri gösteren alfa glukozidaz inhibitörleri ile kombine kullanılmamalıdır.en ciddi yan etkisi ise laktik asidozdur ve bu bakımdan gfr
türkiye endokrinoloji ve metabolizma derneği'nin kılavuzunda tip 2 diabetes mellitus tanısı konulan hastaya ilk başlanacak ilaçtır.

içerik kuralları - iletişim