müzik – Tıbbiyeli Sözlük
Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve titreşim içeren bir ses oluşumunda melodi olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. Tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 20. yüzyıl çağdaş Batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır.Tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak büyük farklılık vardır. Tüm bu yaklaşımlar müzikologlar ve müzik teorisyenleri tarafından araştırılır ve değerlendirilir.(kopyala yapıştır lakin okuyunuz )en önemli yer bak iyi oku iyi okuBireylerin eğitimsel sürecinde de müzik önemli yer tutmakta, duyuşsal ve bilişsel yönden geliştirmektedir. Doğumdan itibaren insanlar duyuş yeteneği kazanmakta, çevrede var olan sesleri belleğine yerleştirmektedir. Müzik, özellikle ilköğretim döneminde çocuklara bilimsel olarak kazandırılmalı ve duygu dünyalarına düzenli olarak yerleştirilmelidir. Gelişme; organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesidir. Gelişme, ürün olarak ele alındığında gelişim bu ürünün süreç yönü ile tanımlanabilir. Gelişim, organizmanın var olmasından başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan ve en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. Gelişim ise süreçtir. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz.İnsanların olgunlaşmasında müzik önemli yer tutmaktadır. Çocukların, okul yaşantısıyla da desteklenen müziksel yaşantıları, kendilerini müziksel işitme, müziksel söyleme, müziksel çalma ve müziksel beğeni davranışlarıyla boyutlandırmaktadır.Müzik hayatın içerisinde var olan ve dinamik bir yapı gibi sürekli gelişen bir olgudur. Bizler, çocuklarımızı Müzik ile erken yaşlarda tanıştırmalı ve mümkün olduğunca Müziğin insan yaşamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız.

bu da tabiki kopyala yapıştır.

müzik ruhun gıdasıdır,müziksiz olmaz,kaliteli bir müzik lezzetli bir yemek gibidir bilmeyenlere duyrulur.
Evrensel insan dilidir.

candır.

Ruhun gıdası derler ya su gibi aziz, ekmek gibi mübarektir.Orta okuldaki müzik hocamın şöyle bir lafı vardır:

"Doğarken siz ağlıyorsunuz sevdikleriniz sizi ninnilerle avutuyor bu müzik, ölürken sevdikleriniz ağlıyor onlar da ağıtlarla avunuyor bu da müzik. Kapının çalmasında, karnınızın guruldamasında, dedenizin horlamasında bile müzik var. Ben müzik dinlemiyorum diyemezsiniz çünkü o zaten hayatınızdadır."
Her zaman her yerde dinleyebileceğiniz kafanızı çok güzel bir şekilde dağıtan aktivitedir. Hangi şarkı çalarsa onun hikayesine alışır bir anda vücudunuz. Onu yaşamaya başlarsınız o an. 4-5 dakikalığına da olsa unutursunuz başka şeyleri. O an müzik siz ve hayaliniz vardır.
benim için duymak istemediğim sesleri susturma aracı, dert ortağı bulma arayışıma çare, empati aracı, yalnızlığı değerlendirme biçimi, bazen bunların çok ötesinde bir zevk bazen de bir ihtiyaç.
(bkz:yazarları hayata bağlayan şeyler)

Mutsuzsam, mutluysam, kırgınsam, evimi özlemişsem, dans etmek istiyorsam, o gün kimseyle konuşmak içimden gelmiyorsa, kitap okuyacaksam,yanımda beni anlayacak insanlar yoksa, ders çalışacaksam,hayal kuracaksam,yürüyüş yapacaksam, zamanın bir an önce geçmesini istiyorsam ya da o ders çok sıkıcıysa kulaklıklarımı takıp içinde bulunduğum zaman ve mekandan kaçmak en sık yaptığım aktivitedir şahsen...

Diğer bir zaman ve mekan kaçış bileti olarak

(bkz:kitap okumak)
ruhun suyudur, yemeğidir. müzik insanın yaşam biçimidir. bazen bir anıyı, bazen bir kişiyi taşır.