nefiller – Tıbbiyeli Sözlük
görsel
melekler ile insanların cinsel birleşmesi sonucu oluştuklarına inanılan devasa boyutlardaki insansı yaratıklar:

`devler`

başka bir tanıma göre ise gökten inmiş manası vardır.bu bakımdan gökten inip insanlarla çiftleşen `düşmüş melekler` anlaşılabilirdünyada bulunan bir çok mitolojik ögede devlerle ilgili hikayelerin bulunması ve birçok eski tarihi kaynaklarda sümerler, eski mısırlar,babiller, tevratta bunlarla ilgili çeşitli bilgilerin varlığı da bu olayı mitten çıkarıp gerçek olabileceğini düşündürmektedir.ayrıca islam literatüründe ilk zamanlar insanların çok çok uzun boylu ve uzun yaşamlı olduklarına dair yeterli derecede rivayet vardır."Allah (cc) Adem peygamberi (as) yarattı. Boyunun uzunluğu 60 ziraydı." [https://sorularlaislamiyet.com/hz-adem-asin-boyu-ne-kadardir-ve-kac-yil-yasamistir-buna-gosterebilecegimiz-bir-kaynak-var-midir ~ kaynak]hikayenin başlangıcı şöyledir.

allah ademi yaratır havvayı yaratır bir şeyler ters gider ve insanı yeryüzüne yollar.

sonrasında insanların neler yaptıklarını izlemeleri ve onları gözlemek için gözetleyici melekleri görevlendirir.

[sümerlerde bunlara `anunnaki` eski mısırda bunlara `neterler` olarak anılmışlar.]

bu gözetleyiciler insanların çoğalmasını gelişmesini inceleyerek tanrıya bir çeşit raporlar sunmuşlardır.

gel zaman git zaman insan kızları çok güzel olmaya başlar güzellikleri dillere destan olur.

bu durum gözetleyici meleklerin de dikkatini çeker ve kendi aralarında kimseye söylememek karşılığında anlaşarak insan kızlarından kendilerine eş edinirler.

bunlardan doğan çocuklar ise insanlar tarafından beslenir ancak ters bir şekilde melek ve insan melezi olan yeni ırk insandan daha güçlü ve daha uzundur.daha fazla yemeye kaynakları daha fazla tüketmeye başlarlar.artık kaynaklar yeteri gelmeyince insanlara zulüm yapmaya başlarlar.

bu arada nuh doğar ve insanlara yapılan bu zulümlerin son bulması adına tanrıya yalvarır bir şekilde tufan kopar ve nefiller ile insanlar birbirinden ayrılır dünya sadece insanoğluna kalır.bu hikayenin doğruluğu kanıtlanabilir değildir.sadece efsanelerden ibaret de olabilir ancak her efsanede bir doğruluk payı olacağı unutulmamalıdır.burda ilginç olan şey insandan önce yada insanla beraber devler yaşıyordu ise iskeletleri nerededir sorusudur.burada buna verilen cevap ise tufan ile beraber bu devlerin yaşadığı kıtaların `mu``lemurya``atlantis` yada başka bir kıta olduğu bunların ise battığı ve kaybolduğudur.bununla ilgili tevrattaki bahis şudur

--------

yaratılış 6

1 Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu.

2 İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.

3 RAB, "Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür" dedi, "İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak."

4 İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.

5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.

6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

7 "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum."

8 Ama Nuh RAB'bin gözünde lütuf buldu.

9 Nuh'un öyküsü şuydu: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü.

.....çölde sayım 17

25 Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler.

26 Paran Çölü'ndeki Kadeş'e, Musa'yla Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler.

27 Musa'ya, "Bizi gönderdiğin ülkeye gittik" dediler, "Gerçekten süt ve bal akıyor orada! İşte ülkenin ürünleri!

28 Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük.

29 Amalekliler Negev'de; Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede; Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria Irmağı'nın kıyısında yaşıyor."

30 Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, "Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var" dedi.

31 Ne var ki, kendisiyle oraya giden adamlar, "Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü" dediler.

32 Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, "Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir" dediler, "Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu.

33 Nefiller'i, Nefiller'in soyundan gelen Anaklılar'ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük."

-------------normal şartlar altında müslümanlara göre meleklerin insanlarla çoğalması gibi bir şey söz konusu değildir.ancak bunun delili yoktur.ayrıca melek olarak bahsedilen varlıkların cin olduğu ve bazı cinlerinde melek olduğunu düşünürsek bir çeşit çıkış yolu bulunabilir.doğrusu tufandan önce insanların uzun süre yaşadıklarını ve zulme uğradıklarını zulüm yaptıklarını düşündürecek kur'an ayetleri de yok değildir.ankebut

14 Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.