patreon

içerik üreticilerinin doğrudan desteklenmesini sağlayan platform.
yalnızca patreon üyelerinin erişimine sunulan içerikler gibi olanakları da bünyesinde barındırarak 'dilencilik' yaftasına karşı bir savunması da vardır.
köken olarak fransızca'da 'patron'dan gelmektedir. ''vivent nos patrons, vive le patreon!'' :)

içerik kuralları - iletişim