roma hukukunda yurttaşlığın kazanılması

a) doğumla: evlilik ıus civilleye göre geçerliyse babanın, değilse annenin özgürlük durumu çocuğun özgürlük durumunu belirlemekteydi.
b) azat etme yoluyla: hiçbir zaman doğuştan özgürlerle aynı konumda olamazlardır.
c) yurttaşlık hakkı tanınması yoluyla: m.s. 212 yılında imparator antoninus caracalla’nın çıkardığı bir emirname ile bütün imparatorluk uyruklarına yurttaşlık tanınmıştır.

içerik kuralları - iletişim