sanat

sanatın oluşuna iki neden vardır. ilki insanların çocukluktan beri sahip olduğu taklit etme meyilidir. ikincisi ise insanın içhep sahip olduğu ritm, taklt ve harmoninin mükemmelliyete ulaşmasıdır.
içinizde saklı olan tanrının bir anlığına bilincinizi ele geçirip yaratmaya başlaması.

sanat tanrısal bir eylemdir çünkü sanat eseri diyebildiğimiz eserler biriciktir ve sanatçı tarafından yaratılmıştır. bu biricikliğinden ötürü yüksek sınıfların karşısında sergilenen tekrarlar sanat sayılmaz.

sanat ile güzellik de hep iç içe olan kavramlar olmuşlardır çünkü sanat da güzellik de belirli ahenklerle duyularımıza hitap ederler, hem de tüm duyularımıza.

tanrısal bir eylem oluşundan ötürü iyi sanat veya kötü sanat yoktur. güzel sanat vardır ve güzelliği aratan sanat vardır.

sanatın işlevi duyulara hitap ederek duyguları aktarmaktır, güzele ulaştırmak ve güzeli aratmaktır. güzel olan şey tanrıdır. tanrı gerçektir. gerçek hiçliktir. hiçlik varlıktır. varlık ölümdür. ölüm yaşamdır. yaşam ise tanrıdır. sanat varlık, hiçlik, yaşam, ölüm, tanrı ve gerçek arasında insanı yolculuğa çıkartır. bu altısı birbirinin aynısıdır. bu altı köşe merkezinde insan bulunan bir altıgendir. sanat bu merkezî varlığın köşelerle olan hikayesini anlatır. ve bu merkez de köşelerin hepsiyle aynıdır.

sanat bütün bu aynılık arasında güzelliği gösteren bir aynadır. ve başta dediğim gibi biriciktir. hem biricik hem aynı, nasıl iş bu? biz buyuz, tanrı bu, yaşam bu, varlık bu, teklik bu çelişkili. bütün güzeldir. ve sanat bu bütünün biricik taklitlerinden, yeniden yaratılmasından ibarettir. çelişkilidir çünkü bütün içinde zıtlıkları barındırır.

içerik kuralları - iletişim