Sözlüğe tekrar hoş gelen yazar. O yokken bu sözlüğe girdiğimden mütevellit beni bilmez ama kendisinin ismini sözlükte çok gördük.