somme muharebesi

1916 yılında `fransa` da meydana gelmiş, dünyanın kaderini kökünden etkileyen büyük savaşlardan birisi ki 1 milyondan fazla insan ölmüş.

bu savaş ın en can alıcı noktası `mark i` lerin kullanılmış olması ve `hitler`in bu araçlardan etkilenip geleceğe dair fikirlerinin değişmesi olmuş olabilir.

içerik kuralları - iletişim