treponema pallidum

kültür ortamında üremeyen ve sifiliz(frengi) hastalığına yol açan spiroket bakterisidir.karanlık alan mikroskobunda görülebilir.

içerik kuralları - iletişim