üslup

kişiyi, anlattıkları değil de anlatışı anlatır demektir.
kişinin kendine yakışanı söylemesi.
ne söylediğinden ziyade nasıl ses tonu olduğu :))
bir anafikre ulaşan kelime seçim sistematikleri.
bana göre kişilik turnusoludur.
kişi kendini üslubuyla belli eder.
kişinin kendini özgürce ifade edebilmesi için kullandığı kelimeler bütünüdür bence. birinin üslubunda küfür olması onu küfürbaz yapmaz, tıpkı sürekli güzel söz paylaşan birinin edebiyatçı olamayacağı gibidir bu durum
haklıyken haksız duruma düşürebilen söz söyleme sanatı.
yol yöntem tarz anlamına gelen arapça sözcük.
kişinin üslubunu düsturu belirler.

içerik kuralları - iletişim