bence-jones proteini

-bildirilen ilk tümör belirticidir
-tümöral plazma hücrelinden salgılanan immünoglobinlerin monoklonal hafif zinciridir
-idrarda m proteinin bir tipi olan bence-jones proteinin ölçümü multipl myeloma için tanısal bir testtir
(bkz: multipl myeloma)
''ya sence?'' dendiğinde soğuk rüzgarlar estirebilir belki de ters psikoloji ile sempatik bile olabilirsiniz ;yine de demeyin
derslikteki bilgisayardaki slaytta yanına parantez içinde bence de yazıp gittiğim şeydir. acaba ders sırasında karşılaştılar mı

içerik kuralları - iletişim