etkisini dpp-4 enzimini inhibe ederek gösterir. ahanda şekli şöyledir.

görsel


dpp-4 substratını taklit edenler:
sitagliptin: en fazla renal yolla atılan
vildagliptin
saxagliptin

dpp-4 enzim bölgesine bağlananlar
linagliptin: dpp-4'e en spesifik, serbest konsantrasyonu en az olan - bu nedenle yan etkisi az olan, %95 karaciğer %5 böbrekten atılır. beta hücre fonksiyonunu da iyileştiriyormuş diyolaa.
alogliptin
yan etki olarak üsye, pankreatit yapabilen ilaç grubu.
saksagliptin ve alogliptin'in kalp yetmezliğinde hastaneye yatışı artırdığı gösterilmiş. bu yüzden kalp yetmezliğinde kontraendike bu ilaç grubu. bunlar dışındaki ilaçların kardiyak olay riskini artırıp/azaltmadığı tespit edilmiş.
öte yandan mekanizmalarından ötürü hipoglisemi ya da kilo alıp verme gibi yan etkileri yok.

Sitagliptin kullanan bir yakınıma eczacı mi geçirebileceğini o yüzden bu ilacı kesmesi gerektiğini söylemiş. en korkulan komplikasyonu mi olan bir hastalık için neden mi yapan bir ilaç reçete edilsin?(*)