tıbbiyelilerin en iyi örgütlendikleri ve karanlığa ışık tuttuğu dönemleri bizzatihi yaşamış şahsiyettir. ilk başlığımı da onu anlatmak için açtım. zira kendisi de türk tabipler derneğinin kurucusudur. tabiplerin örgütlenmesi için en çok çalışan şahsiyetlerdendir.

nasıl okudum kitabı ile tıbbiye yıllarını anlatmaktadır ve tüm tıbbiyelilere okumalarını tavsiye ederim.

sarıkamışta ordumuzu büyük felakete sürükleyen tifüse karşı aşı geliştirmiş ve yüzbinlerce askerin hayatta kalmasını sağlamıştır. verem savaş derneğinin kurucusu, istanbul üniversitesi rektörlüğünü yapmış ve ilk göğüs hastalıkları kürsüsünü kurmuştur. üniversite muhtariyet kanununu da hasan ali yücel ile birlikte oluşturmuşlardır.

81 yaşında iken, verem savaş derneğinde bir sonraki gün yapılacak kongre için geç saatlere kadar çalıştı. 11 temmuz 1963 günü, sabahleyin gelen bir kalp krizi ile vefat etti…

3.ordunun meçhul subayına adlı mektubu her tabip tarafından mutlaka incelenmelidir.
ankara etlik’te gata’nın önünden geçmekte olan caddeye ismi verilmiştir. ismini yaşatmak için oldukça yetersiz bir mecra.
modern türk hekimlik tarihindeki en önemli şahsiyetlerden biridir. türk tıbbının ileri ve batılı olmasını şu güzel cümlelerle açıklıyor:"Bizde de modern hekimlik 19. yüzyılda başlar. İkinci Sultan Mahmut 1827'de kurduğu Mekteb-i Tıbbiye ile Türk hekimliğinin bütün Ortaçağ hekimliği ile rabıtasını kesmiş ve bizde modern hekimliğin temelini atmıştır. Bu okul tam mânâsı ile bir garp müessesesidir.Okulun başına Viyana'dan Dr. Bernard getirilmiştir. Bu zat, ilk iç hastalıkları kliniği hocamızdır. Bu okulun tesis tarihine bakılacak olursa modern hekimliğin tesisinde pek geç kalmış olmadığımız anlaşılır. Hele Sultan Mahmut'un eski medrese tıbbının ıslahı ile uğraşmayıp, tıp öğretimimizde Atatürk ölçüsünde tam bir inkılap yapması yalnız mesleğimiz için değil, memleket için de büyük bir bahtiyarlık olmuştur. İşte bu sayededir ki Türk hekimliği Türkiye'de bütün mesleklerden önce batılılaşabilmiş ve o zamandan beri garp manzumesi içinde çalışmak imkânı bulmuştur."