ay yıldızlı bayraklar

doğrusu "hilal yıldızlı bayraklar" olması gerekiyor
ancak genel türkçe kullanımda ay yıldız deyimi daha çok kullanılmaktadır

ay ve yıldız tüm insanların ortak değeri olabilecek kadar evrensel sembollerdir.bilindiği üzere geceler gök yüzünde bunları görmek her insanın yapabileceği basit bir iştir.

ancak bu simgelerin bayraklarda kullanımı hakkında farklı fikriler ortaya konmuştur.

arap geleneğinde ay'ın (kamer) sosyal hayatta oldukça önemli bir yeri vardır
gerek islam öncesi gerek islam sonrası kullanılan `kameri takvim`ler bile bu durumu göstermeye yeterli olabilir.
bu bağlamda bayraklarda hilal kullanımının arap kültürü ve islam etkisiyle olduğu düşünülebilir.

ancak gerek türkler gerek bazı başka kavimlerinde ay ile ilişkili içinde oldukları tahmin edilmektedir.
islam öncesi türklerde hilal kullanımı ile ilgili güçlü kanıtlar vardır

bunun yanında hilalin şekil olarak boynuza benzemesi tarım için öküz kullanan insanların boynuza verdiği güç kuvvet kavramının hilale geçmesi şeklinde tezahürü de olabilir.

bunla beraber başka bir göksel öge olan güneş de bayraklarda kullanılmıştır.
ay yıldız ulusal bir sembol olarak ele alındığında gerçekte özbeöz türk geleneğinden gelen bir semboldür ve aslında köken olarak islamiyet ile ilişkili değildir. gerek orta asya'da olsun, gerek moğol imparatorluğunda gerekse de osmanlı imparatorluğunda tuğların en tepesinde hilal vardır.


osmanlı döneminde türklerin bu sembolü bayrak seçmesinin nedeni sefere çıkılacağı zaman ve seferlerden sonra fethedilen bölgelere tuğ dikilmesi sonucudur. sonraları osmanlı'nın fethettiği yerlerde yapılan camilerdeki alemlerde de fethin bir simgesi olarak tuğun üstündeki hilal dikilmiştir. dikkat edilirse türklerin yapmadığı ve eski zamanlardan kalma olan arap ve fars camilerindeki alemlerde hilal yoktur.


viyana karsplatzdaki 16.-17. yüzyıllardan tuğlar.

dolayısıyla ay yıldız bir türk sembolüdür. arap isyancılar osmanlıdan bağımsızlık kazanır kazanmaz ay yıldızlı bayrakları indirmiş ve hepsi birbirinin değişik varyantı olan yeşil kırmızı siyah beyaz renkli bayrakları kullanmaya başlamışlardır.

1970'li yıllarda batı destekli olarak bazı arap politikacılar islamiyet için de bir sembol arıyorlardı. oysa dinin sembolü olmaması gerekir. ve sonra ay yıldız eskiden halifeliğin de sembolü haline gelmiş olduğundan ve hint müslümanları ve paklar arasında da bu etkiden dolayı yaygınlık gösterdiğinden islamiyete bu sembol yamandı.
ay ve yıldız eski dönemlerde bir çok bölgede önemli olmuş bir semboldür..
sümer topraklarından, romalılara oradan da türk coğrafyasına kadar bir çok yerde görülür..

türklerin ay ve yıldız kullanımı islamiyet öncesine dayanır.. bizim tanrımız göklerdedir çünkü..

günümüzde sıklıkla orta asya ve kuzey afrikada kullanılıyor..
hakkında nereden hatırladığımı bilemediğim şöyle bir bilgi olan bayraklardır.
malum ki bu bayraklardaki bazı hilaller sağa bakarken bazısı yukarıya bakar, hatta bu ikisinin arasında olan hilaller de vardır. bu durumun sebebi bayrağı olduğu ülkede hilalin öyle görünmesi imiş. yamuluyor da olabilirim.
ayrıca detaylarına hakim olmadığım bir bağlantı şeklinde sümer mitolojisindeki ay tanrısı ile ilişkilendirilebilir. bölgede türkler yokken de (antik dönem, bizans ve bazı haçlı paraları) kullanılan hilal, türklerin gelişiyle islamın sembolü haline gelmiş.
bir bayrağa en güzel anlamı katan detaydır ay yıldız.

ayrıca ay yıldızlı bayrakları olan ülkelerin ay yıldız şekli coğrafi konumlara bağlı olarak değişik pozisyondadır.

içerik kuralları - iletişim