Steroide ve böbrek tx ine yanıt vermeyen, nefrotik sendroma yol açan glomeruler hastalık
prognozu tartışmalı olarak en kötü olan glomerülonefrit tipi.

kronik böbrek yetmezliğine yok açmasıyla bilinir.
primer veya başka sebeblerden(HIV,eroin) dolayı olabilir.Nefrotik sendroma sebep olan başlıca glomerular hastalıklardan biridir.Hypoproteinemia,hypogammaglobulinemia,hypoalbuminemia,ödem yapabilir.Fokal segmental hyalinizasyon gösterir.End stage renal disease(esrd) e gidebilir.Tedavisinde Prednizon ve siklosporin kullanılır.
ipuçları; aids, eroin, iv ilaç bağımlıkları, siyahi ırk, orak hücre anemisi, obezite ve vur olan glomerulonefrittir. aynı zamanda çok aç olup nakil sonrası grefti yemesiyle meşhurdur.