fokal segmental glomeruloskleroz

steroide ve böbrek tx ine yanıt vermeyen, nefrotik sendroma yol açan glomeruler hastalık
şişko zenci çocukta şiddetli olabilir
prognozu tartışmalı olarak en kötü olan glomerülonefrit tipi.
kronik böbrek yetmezliğine yok açmasıyla bilinir.
genç hastalarda apol1 genetik varyantı sıklıkla görülen hastalık.
ipuçları; aids, eroin, iv ilaç bağımlıkları, siyahi ırk, orak hücre anemisi, obezite ve vur olan glomerulonefrittir. aynı zamanda çok aç olup nakil sonrası grefti yemesiyle meşhurdur.

içerik kuralları - iletişim