harvoni

`viekirax-exviera` gibi hepatit c tedavisinde kullanılan gilead firması tarafından üretilen yeni nesil ajan. ledipasvir-sofosbuvir kombinasyonundan oluşuyor. viekirax-exviera tedavisine göre üstünlüğü `child-pugh` b-c hastalarda da kullanılabilmesi ve kürün 8 haftada sağlanabilmesi.

viekirax-exviera ölüm ve transplantasyonla sonuçlanan karaciğer yetmezliği ve dekompanizasyonu riskini artırdığına yönelik vakalar bildirilince child-pugh b-c hastalarda kullanılması yasaklandı. 1 ay içinde türkiye'de de `sgk` tarafından geri ödemeye alınacağı beklenen bu yeni nesil ajanlarla hepatit c hastalığı artık sorun olmaktan çıkacak gibi. %99 tam kür sağlıyor

içerik kuralları - iletişim