1. CK-MB

-amı tanısında altın standart

-amı de ilk yükselen kardiyak enzim

2. LDh

- amı düşünülen ancak CK aktiviteleri normale dönmüş geç gelen hastalarda önemlidir

-Amı de en geç yükselen enzim

3. Miyoglobin

-amı de ilk yükselen kardiyak marker

4. Troponin

-en Hassas lab. Tanı yöntemi ( ctpı )

5. Ast(bkz:Akut miyokard infarktüs)

(bkz:anjina pektoris)
Hazır güzel bir şekilde konusu açılmışken genel muayene hakkında da bir iki kelime edelim. Gelen hastanın ilk muayenesinde taşikardi takipne gögüs ağrısı bilinç durumu geçmiş hastalıkları ilaç kullanımı,geldiğinde genel durumu sorgulanır. Eğer acil olarak girişim gerekmiyorsa kardiak enzimi,EKG,ac grafisi,ilaç intox şüphesi varsa ilaç dozu istenir. Monitörize edilir hasta 3 saatlik kontrol kardiak enzimle takibe alınır. Varsa eksiğim ekleyelim