tevâfuk

tevâfuk, birbirine denk gelme; hoş, zarif bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelen islamî terimdir.
daha çok tesadüf kelimesiyle sürekli kıyaslanılandır.

tesadüf; felsefi olarak rastlantı, herhangi bir şeyin kendiliğinden denk gelmesi olarak açıklanır.

tevafuk; kainattaki hiçbir şeyin yaratıcıdan habersiz olmayacağını bu sebeple bu rastlantıları aslında yaratıcının bize sunduğunu ifade eder.

güneş sistemi sık verilen bir örnek olmakla beraber; güneşin, ayın, dünyanın, jüpiterin... hangi yörüngede hangi hızla dönmesi gerektiği kendiliğinden değil yaratıcının, yarattığı kainat düzenine göre olduğu için bir tevafuk örneğidir.

yahut iki gözün görme eksenlerinin oranına göre birbirlerine yakınlık/uzaklığı rastlantısal bir tesadüf olmamakla birlikte belli düzeni olan bir tevafuk örneğidir.

yani bu iki kelime arasındaki fark, tanıdığımız biriyle yolda karşılaşmanın da içinde olduğu ancak daha da ince konulara dayanmaktadır.
tesadüf anlamına da gelen islami bir kelimedir.
bizim tesadüf olarak gördüklerimiz, hakîkatta allah'ın tasarrufudur, tevafuktur.
trafik işaretlerinden haberi olmayan birisi, polisin el-kol hareketlerine bir anlam veremez. yoldaki işaretleri sadece seyreder. fakat bilen birisi, o hareketlerden ve işaretlerden, sözlü birer ifade gibi mana çıkarır, istifade eder.
bir kimse koca bir âlemin tesadüf eseri olduğunu savunurken, bir başkası arkadaşıyla karşılaşmasının tevafuk olduğunu düşünüyor.

içerik kuralları - iletişim