treitz ligamenti

diğer ismi ligamentum suspensorium duodenidir. duodenojejunal bileşkede yer alır.
flexura duodenojejunalis, treitz bağı ile yerinde tutulur. diaphragmanın crus dextrumundan başlar.aşağı ve öne doğru devam eder. bazen truncus coeliacusu da sarabilir. bu da basıya neden olabilir. diğer adı lig. suspensorum duodenidir. içinde m. suspensorum duodeni bulunur. ilk olarak vacklav treitz tarafından isimlendirildiği için treitz bağı denmiştir.
gis kanalı boyunca proksimalinde olan kanamalar üst gis kanamaları, distalinde olan kanamalar alt gis kanaması olarak değerlendirilir
genellikle treitz ligamentinin proksimalindeki kanamalar hematemeze neden olur.

içerik kuralları - iletişim